EGO Media sở hữu những clan hàng đầu AOE Việt Nam với đội ngũ KOLs chuyên nghiệp có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng eSports
EGO Media đạt những thành tích thi đấu vượt trội trong nước và quốc tế, luôn là lá cờ đầu trong phong trào eSports của nước nhà.